สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ออกตรวจ ATK หมู่ที่ 4 ตำบลหารแก้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565


แสดงความคิดเห็น