สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว รับการตรวจเยี่ยมจากนายอำเภอหางดง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลหารแก้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลหารแก้ว นำโดยท่านจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว คณะผู้บริหาร และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหารแก้ว ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลหารแก้ว ณ บริเวณ รพ.สต.บ้านขันแก้ว และลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหารแก้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565


แสดงความคิดเห็น