สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ดำเนินการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน


แสดงความคิดเห็น