สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้วจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565


แสดงความคิดเห็น