สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564

13 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 24” ประจำปี 2564 โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน และมีนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประธานจัดแข่งขันกล่าวรายงาน กิจกรรมการแข่งขันสุเทพเกมส์จัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ มีนักกีฬาเยาวชนและประชาชนชาย – หญิงจากทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในตำบลสุเทพ และส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน


แสดงความคิดเห็น