สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาด เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เปิดตลาดต้องชม “กาดม่วนใจ๋สันลมจอย”

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดเผยว่าจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋สันลมจอย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในตำบลสุเทพ ทำให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ราคาต่ำกว่าท้องตลาด มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา และการประกวดร้องเพลง ทั้งนี้ ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋สันลมจอย” จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์ ในวันที่ 4, 5, 11, 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดต้องชม “กาดม่วนใจ๋สันลมจอย” หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น