สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลสันมหาพน กิจกรรมโครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินพัฒนาวัดในท้องถิ่น ชุมชน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรม​โครงการ​สร้างความสามัคคี​ ทำความดีเพื่อแผ่นดินพัฒนา​วัดในท้องถิ่น ​ชุมชน​ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน บ้านปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมช่วยกัน​ทำความสะอาด​ และปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ บริเวณวัดปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น