สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสันมหาพนประชุมร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากส่วนราชการภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าประชุมร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น