สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 15 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 15 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

——————————————–

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมจำนวน 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมเป็นพยาน นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยกาารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางเบญจมาศ วิเศษคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมติดตามประสานงาน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


แสดงความคิดเห็น