สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง จัดงานยี่เป็งสันผักหวานอย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานยี่เป็งสันผักหวาน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจากนางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลสันผักหวานได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันผักหวาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลสันผักหวาน จัดงานยี่เป็งสันผักหวาน ประจำปี 2565 ตามโครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าวัดฉิมพลีวัน (ต้นงิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนตำบลสันผักหวาน โดยได้รับเกียรติจากนางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  และนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับผลกการประกวดหนูน้อยยี่เป็ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 3 น้องอัยย์ ด.ญ.ธัญญ์รัตน์ ปัญญา รองชนะลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 20 น้องออมสิน ด.ญ.กวินทิพย์ นิทากร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 7 น้องไออุ่น ด.ญ.รวินทร์วรกาญจน์ อนันทประดิษฐ์ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 15 น้องแก้มใส ด.ญ.นรินนิภา กันทาปา และผลการประกวดรำวงย้อนยุค รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมช่อฉิมพลี หมู่ที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมดอกแก้ว หมู่ที่ 5 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมราชพฤกษ์รวมใจ หมู่ที่ 6 โดยตลอดการจัดงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

———————————–

ภาพ : ข่าว : #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันผักหวาน

#โทรศัพท์ 053 131532☎️

#โทรสาร 053 482131📠

#กู้ชีพกู้ภัย ทต.สันผักหวาน 053 482099 / 1669☎️

http://www.sunpukwan.go.th


แสดงความคิดเห็น