สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลบ้านปง จัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 2566 อำเภอหางดง

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจิรายทุธ  วงค์แสนใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง พร้อมด้วย นายสุพจน์  ฟองเลา  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปง ได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธี รวมทั้งคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ในพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ​เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
  2. พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานดีเด่น จาก 12 อปท.ในพื้นที่อำเภอหางดง ประจำปี 2566
  3. กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 “ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน ” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา​​​​​ฝุ่นละอองในอากาศ โดยการปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นละอองน้ำและฉีดล้างถนน ณ พื้นที่ของ อปท.แต่ละแห่ง

แสดงความคิดเห็น