สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลา เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.ณ.ห้องประชุมเกษียณวัยเดิม
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา ได้รับมอบหมายจาก
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาให้เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและคณะกรรมการ
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป
ภาพ:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม[/caption]


แสดงความคิดเห็น