สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2
อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ อินตา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะ
เข้าประชุมและสัมนาทางวิชาการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
และบุคลากรสังกัดเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ
เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพ/ข้อมูล/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น