สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายจำรัส คำราพิศ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และนายสมบูรณ์  อินตา ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565
ณ บริเวณลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลท่าศาลา
ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จวบจนถึงปัจจุบัน

———————————————————–

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์

Website : www.tazala.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลท่าศาลา https://www.facebook.com/thasalacm

 


แสดงความคิดเห็น