สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

(วันที่ 13 ตุลาคม 2565)

เวลา 18.00 น.
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ ศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


แสดงความคิดเห็น