สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

มอบหมายให้ส.อ.จีรวัฒน์ วาริชาติ นักป้องกันและบรรเทาฯ
และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมซ้อมแผนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
(จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อป้องกันและระงับคคีภัยในสถานประกอบการ
และความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้ส.อ.จีรวัฒน์ วาริชาติ นักป้องกันและบรรเทาฯ
และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมซ้อมแผนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
เพื่อป้องกันและระงับคคีภัยในสถานประกอบการและความปลอดภัย
ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ภาพ:งานป้องกัน
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น