สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

“แอ่วยี่เป็งท่าศาลา ต้นกำเนิดโคมล้านนา
ลอยกระทงหรรษา แอ่วท่าศาลาม่วนใจ๋”
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
****************************

แสดงความคิดเห็น