สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565)

เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว
ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง

#ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมตุง

งาน​ประชา​สัมพันธ์​ 053-850103ต่อ​ 0
ศูนย์บริการ​ประชาชน​OSS 053-850-103ต่อ888
งาน​กู้​ชีพ​กู้ภัย​ 093-140-6888ตลอด​24​ชั่วโมง
งาน​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​ 086-429-7640 ตลอด​24​ชั่วโมง


แสดงความคิดเห็น