สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดทำแผนพัฒนา
เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ:/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานยุทธศาสตร์


แสดงความคิดเห็น