สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลานื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น .
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น