สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สาหลวง ร่วมตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษาปฐมวัย ศพด.ตำบลแม่สา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ร.ต.มนตรี ยอดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ให้การต้อนรับและรับฟังการชี้แนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สาหลวง ที่มาร่วมตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษาปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

แสดงความคิดเห็น