สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกปฏิบัติหน้าที่ รถน้ำออกสนับสนุนอปทที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

มอบหมายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯดำเนินการ
สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่งานป้องกันออกปฏิบัติหน้าที่ รถน้ำออกสนับสนุน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯดำเนินการ
สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่งานป้องกันออกปฏิบัติหน้าที่
รถน้ำออกสนับสนุน ทต.ป่าแดดและทตหนองหอย
ในการล้างโคลนในพื้นที่น้ำท่วมในตำบลป่าแดด
และตำบลหนองหอย
ภาพ:งานป้องกัน
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น