สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

(อบต.โป่งน้ำร้อน) โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ให้แก่นางสีวัน มณีสม โดยมีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น