สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


(อบต.โป่งน้ำร้อน) วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 01.45 น. เกิดน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 01.45 น.
ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง นายพนัสบดินทร์
กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อปพร.ตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากสิ้นสุดเวลา 04.15 น.

แสดงความคิดเห็น