สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


(อบต.โป่งน้ำร้อน) วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายก อบต.โป่งน้ำร้อนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่โดนน้ำป่า

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น.
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายก อบต.โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดบ้านเรือน ถนน สถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ หมู่ 4 5 7 พร้อมได้รับการสนับสนุนรถน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อุทยานแห่งดอยผ้าห่มปก ชุดรักษาความปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนา อบต.เวียง ทต.สันทราย ชุด ชพส 3205 ฝ่ายปกครองตำบลโป่งน้ำร้อน ทั้งนี้ อบต.โป่งน้ำร้อน ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ให้การช่วยเหลือภารกิจครั้งนี้ทุกฝ่าย มา ณ โอกาส นี้

แสดงความคิดเห็น