สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


(อบต.โป่งน้ำร้อน) วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน
โดยมีนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายก อบต.โป่งน้ำร้อน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งน้ำร้อน นำลงพื้นที่และร่วมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น