สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.โป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่ร่วมประชาคมหมู่บ้าน

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน,คณะผู้บริหาร,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565


แสดงความคิดเห็น