สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.โป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา ปิ่นนิล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง


แสดงความคิดเห็น