สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่กักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่กักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง


แสดงความคิดเห็น