สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.โป่งน้ำร้อน ประชุมเพื่อหารือในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลโป่งน้ำร้อน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลโป่งน้ำร้อน (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบเรียงหินกึ่งถาวร) ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น