สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

(อบต.โป่งน้ำร้อน) ประชุมการพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน มอบหมายให้นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมการพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แสดงความคิดเห็น