สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


(อบต.โป่งน้ำร้อน) นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน เนื่องจากเหตุการณ์ดินสไลด์ โดยมีนายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน ,สมาชิกสภาฯม.7 พร้อมเจ้าหน้าที่ นำลงพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น