สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.โป่งน้ำร้อน จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลโป่งน้ำร้อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลโป่งน้ำร้อน (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบเรียงหินกึ่งถาวร) ณ ลำน้ำใจบ้านเปียงกอก หมู่ 6


แสดงความคิดเห็น