สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อน จัดงานสักการะพระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝาง

วันที่ 24 ก.พ. 2565 ผู้บริหาร อบต.โป่งน้ำร้อน นำโดยท่านนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้เข้าร่วมงานสักการะพระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝางซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์อำเภอฝางร่วมกับประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อนทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมงานเพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 โดยผู้ร่วมงานเป็นตัวแทนผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและกลุ่มปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ในงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น