สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อนประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น