สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อนทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อาสาสมัครป้องกันดับไฟป่าตำบลโป่งน้ำร้อน ทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ พร้อมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลืองานดับไฟป่าตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมเป็นพยาน


แสดงความคิดเห็น