สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โปงน้ำร้อน เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตร ณ บริเวณตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด


แสดงความคิดเห็น