สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE ,น้ำดื่ม ,เจลแอลกอฮอล์ ,แมสท์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine

อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัด อบต.แม่สา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE ,น้ำดื่ม ,เจลแอลกอฮอล์ ,แมสท์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่สา  อำแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


แสดงความคิดเห็น