สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ลำดับ 1855

อบต.แม่สา ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE ,น้ำดื่ม ,เจลแอลกอฮอล์ ,แมสท์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine

อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัด อบต.แม่สา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE ,น้ำดื่ม ,เจลแอลกอฮอล์ ,แมสท์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่สา  อำแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


แสดงความคิดเห็น