สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา ร่วมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา นายกันตพัฒน์ โพดกาลง รองนายก อบต.แม่สา และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.แม่สา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดพระนอนขอนตาล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แสดงความคิดเห็น