สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565
อบต.แม่สา จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน อบต.แม่สา ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในคงอยู่สืบไป

 


แสดงความคิดเห็น