สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา ทำบุญโสสานกรรม (เข้ากั๋ม) ณ ฌาปนสถานบ้านดอนชัย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา  ร่วมทำบุญโสสานกรรม (เข้ากั๋ม) ณ ฌาปนสถานบ้านดอนชัย ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  และทอดผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาสาธุชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ สมทบทุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในฌาปนสถานบ้านดอนชัย สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ

 


แสดงความคิดเห็น