สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในที่ประชุมจัดการประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.แม่สา และผู้แทนเยาวชนในตำบลแม่สา เพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สาชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตลอดจนหารือแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ในปีงบประมาณ พ.ศ.256

 

 


แสดงความคิดเห็น