สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดกิจกรรม “กีฬาสีผู้สูงอายุตำบลแม่สา” ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรม “กีฬาสีผู้สูงอายุตำบลแม่สา” เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา


แสดงความคิดเห็น