สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสตติด และร่วมกล่าวคำปฏิยานตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถนายน ประจำปี 2566”

แสดงความคิดเห็น