สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565
อบต.แม่สา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าพื้นที่ต้นน้ำ นำโดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับจิตอาสา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบลแม่สาร่วมกิจกรรม ขุดลอกประตูน้ำ เก็บขยะ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แสดงความคิดเห็น