สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่โดยรอบฝายน้ำล้น พื้นที่ต้นน้ำคลองแม่ข่า หมู่ที่ 4 แม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


แสดงความคิดเห็น