สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565   อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา คณะผู้บริหาร  ประธานสภาและสมาชิกสภาอบต.แม่สา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  พนักงาน อบต.แม่สา  ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 


แสดงความคิดเห็น