สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา กองการศึกษาฯ อบต.แม่สา นำโดยนายสบทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ศพด.ตำบลแม่สา ได้จัดกิจกรรม “โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ประจำปี 2565” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักและความเคารพต่อมารดาผู้มีคุณตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

 


แสดงความคิดเห็น