สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

วันที่ 31 มีนาคม 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จำนวน 9 คน โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย ปลอดภัย ตามวิถีชีวิต New Normal

แสดงความคิดเห็น