สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สาร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง มอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่สาคัดกรองบุคคลผู้มีความเสี่ยงในเขตความรับผิดชอบเพื่อดำเนินการกักตัวจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้ร่วมมอบถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวภายในบริเวณบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่สา

แสดงความคิดเห็น